Welkom bij Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen

Welkom bij Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen

Omdat we van provider zijn veranderd is de website op dit moment onder constructie. Dat kost kost enige tijd voordat hij weer helemaal up-to-date is.

VLB bestaat sinds 1975. Voor het grootste deel draait VLB op de inzet van vrijwilligers. Van oorsprong waren dat ‘zaterdagvrijwilligers’. Mannen en vrouwen die de natuur in de gemeente Beuningen een warm hart toedroegen, werkten in de winter en het vroege voorjaar in het landschap. De voornaamste taak die zij op zich namen was het knotten van wilgen. Gaandeweg zijn hier de weekvrijwilligers bijgekomen, mensen die door uiteenlopende oorzaken buiten het normale arbeidsproces terecht gekomen zijn en graag in de natuur bezig zijn.

Dankzij alle vrijwilligers zijn deze kostbare elementen die voor deze streek zo karakteristiek zijn, bewaard gebleven.

Het beleid van VLB vloeit voort uit onze hieronder weergegeven doelstelling.

Primaire doelstelling van VLB is zorg voor de natuur en milieu in de gemeente Beuningen.

Die zorg uit zich in dagelijkse arbeid in het landschap. Daar houdt het werk echter niet op. Vanuit het bestuur wordt nauwlettend gekeken naar plannen van overheden. Vooral de plannen van de lokale overheid worden kritisch gevolgd. Waar mogelijk zet VLB zich in om aantasting van de natuur en een verdere belasting van het milieu in de gemeente Beuningen te voorkomen. Bestuursleden hebben zitting in diverse overlegorganen. Alle werkzaamheden van VLB worden uitgevoerd door vrijwilligers. De benodigde inkomsten worden verkregen via contributies van de leden, via sponsors, uit de verkoop van hout en hooi en via onderhoudscontracten en subsidies